PINTXO GAUA – SOIREE TAPAS IKASTOLA

vendredi 05 août 2022

19h00

Vendredi 5 : 19h • Pintxo Gaua
Soirée Tapas – Fronton – Association Uhabia Ikastola

5ean, ostiralez : 19:00 • Pintxo gaua
Uhabia ikastola elkartea – pilota plazan