Zone à trafic limité / Trafiko mugatutako eremua

8 juillet 2024

Du 08/07/24 au 28/08/24, la zone à trafic limité sera mise en place dans les mêmes conditions que l’an dernier.

Arrêté municipal 120 / 2024

24/07/08tik 24/08/28a arte, trafiko mugatutako eremua joan den urteko baldintza berdinekin berriz martxan emanen da.