Réunions de quartier – Auzoko Bilkurak

15 avril 2022

Madame le Maire et les membres du conseil municipal vous donnent rendez-vous, dans vos quartiers, aux dates suivantes.
Auzapeza andereak eta kontseiluko kideek auzoko bilkurak proposatzen dizkizuete egun horietan :

BEHERETA – EGLISE  /  BEHERETA – ELIZA
Le 25 Avril à 18h30 – Salle sous le cinéma Getari Enea
Apirilaren 25ean – 18:30tan – Getari Enea zineman (azpiko salan)

TRINQUET – HAIPOURE  /  TRINKETEA – HAIZPURU
Le 26 Avril à 18h30 – Salle du Tennis club de Guéthary
Apirilaren 26ean – 18:30tan – « tennis club » salan

KOSTALDIA  /  KOSTALDEA
Le 28 Avril à 18h30 – Salle d’honneur de la Mairie
Apirilaren 28ean – 18:30tan – Herriko etxean